รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2561
News

กำหนดการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว

สมัครได้ที่…..
  1. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  2. สมัครกับคณะที่ต้องการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  3. สมัครกับทีมงานแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 – วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวที่ https://admission.kpru.ac.th     วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น
รายงานตัว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา                                            วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม