ขอเชิญร่วมงาน…

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ “เปิดประตูสู่อาชีพในฝัน” ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร